Arrangementer

Her finder du konferencer, medlemsmøder, kurser mv. afholdt af Dansk Skovforening eller andre med relevans for foreningens medlemmer.

Dansk Skovforenings arrangementer

13. april 2023 – Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds

I samarbejde med Den Fynske Fordelingsforening og Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille inviterer Dansk Skovforening til møde i Fynske Skovkreds. Her kan du bl.a. høre direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen, præsentere en analyse af regeringen og regeringsgrundlaget, og hvad det betyder for Dansk Skovforenings medlemmer. Desuden kan du høre om det nye skovskilt til private skove, Miljøstyrelsens § 25-registrering – og meget mere.

Læs invitationen her

18. april 2023 – Webinar for medlemmer: Har din ejendom fået ny kategorisering?

Har du fået besked i uge 15 om, at din ejendom er udvalgt til at ændre kategori i ejendomsvurderingssammenhæng? Så hør her, hvad du skal være opmærksom på, og hvad betyder det for din ejendomsbeskatning.

Nærmere info om tidspunkt og tilmelding følger

19. april 2023 – Skovkredsmøde i Sydlige Jylland

Vi besøger Haderslev Fjernvarmeværk og holder efterfølgende skovkredsmøde hos MR Skovservice. Her vil Dansk Skovforening bl.a. holde oplæg om regeringsgrundlagets ambitiøse målsætninger af interesse for skovejere og skovbrug. Det gælder både målsætningen om rejsning af yderligere 250.000 ha skov, målet for CO2-reduktion på 70 pct. i 2030 og 110 pct. i 2050 samt udarbejdelse af en ny natur- og biodiversitetslov.

Nærmere info og program følger

2. maj 2023 – Medlemsmøde: Biodiversitet – en ny forretning i skoven?

Biodiversitetskrisen er kommet højt på dagsordenen, og det er i stigende grad et fokusområde for erhvervslivet. Dansk Skovforening inviterer til medlemsmøde, hvor vi gennem oplæg fra en række centrale aktører drøfter muligheder for at fremme biodiversitet og økosystemtjenester i skovene gennem dialog mellem virksomheder og lodsejere for at finde troværdige, robuste, konstruktive og holdbare løsninger og et fælles incitament til at styrke biodiversiteten.

Læs mere her

23. juni ERFA-dag i Vejle Kommune

Teamet for dagen er forvaltningsplaner for kommunale skove med fokus på rewilding og biodiversitetstiltag i samarbejde med fonde og andre partnere.
Mødested: Skovhytten Kærhuset, Skibetvej 139, 7100 Vejle kl. 10.00 – 15.30
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 10. maj 2023 til Anne Sig Rosvall, ar@danskskovforening.dk eller telefon 4031 7738

Læs mere her

2. juni 2023 – Ekskursion til Astrup Gods

Dansk Skovforening afholder ekskursion til Astrup Gods A/S den fredag den 2. juni 2023. Dagens overordnede tema vil være certificering.
Vi sætter blandet andet fokus på praktiske erfaringer med certificering, §25-registreringen som er i gang og afsætningen af certificeret træ.
Starttidspunktet vil være kl. 10. Vi slutter ca. kl. 15. Pause med frokost.

Nærmere info om program og tilmelding følger

29. november 2023 – Skovkonference på Christiansborg

Arrangementet varer fra kl. 09 til kl. 13

Nærmere info følger

29. november 2023 – Generalforsamling i Dansk Skovforening

Arrangementet varer fra kl. 14 til kl. 17

Indkaldelse med dagsorden udsendes fire uger før generalforsamlingen

Andre arrangementer

Pro Silvaekskursion om lærk i naturnær drift

Fredag den 31. marts kl. 10-15 afholder Pro Silva en ekskursion om lærk i naturnær skovdrift. Her vil alle tre ‘danske’ lærkearter og deres mulige rolle blive diskuteret, bl.a. anvendelse af powerkulturer, selvforyngelse af lærk, spredt indblanding, vildtskader og klimaforandringer.  

Læs mere her

Kursus: Forvaltning af biodiversitet i skov

Københavns Universitet inviterer til to kurser med fokus på forvaltning og fremme af biodiversitet i dyrket skov. Formålet med kurserne er at give skovforvaltere og -ejere praktiske værktøjer til at tilgodese biodiversiteten i de skove, de forvalter.

Tilmeldingsfrist den 1. april 2023

Læs mere her

Nyheder fra Dansk Skovforening

Du kan læse og modtage nyheder fra os via disse kilder: