Skov og træ bør få gavn af de grønne forskningsmidler

Der er indgået politisk aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020. Grøn forskning får 1.542 mio. kr. Skovene er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, og vi har nogle ideer til hvor forskning kan gøre en forskel.

Fordelingen af forskningsmidlerne 2020 er nu meldt ud, og forskning i den grønne omstilling får 1 mia. mere end der i første omgang var øremærket til området. Forskningen skal bidrage til den grønne omstilling samt styrke naturen, miljøet og biodiversiteten.

Forskningsfonde der skal styrke den grønne omstilling

Midlerne fordeles på en række fonde med hver deres fokus. Af de større kan nævnes Danmarks Frie Forskningsfond, der får 340 mio. kr. som skal fremme forskernes egne originale idéer, der kan bidrage til den grønne omstilling.

Danmarks Innovationsfond har i alt 798 mio. kr. som også skal fremme den grønne omstilling. Potentielle forskningstemaer kan være energi, klima, transport, bæredygtige byer og byggerier samt bæredygtig natur og miljø. Der forudsættes en målrettet indsats i mange får frem, hvorfor det er afgørende at indsatsen medvirker til at opbygge en kapacitet i de relevante forskningsmiljøer på universiteterne. Udmøntningen vil derfor vægte langsigtede prioriteringer og sammenhængende indsatser.

Der er i alt afsat 514 mio. kr. til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet skal blandt andet bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi herunder udviklingen af nye grønne drivmidler særligt målrettet tung transport.

Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram får i alt 134 mio. kr. der blandt andet skal udvikle ny teknologi til miljø- og naturbeskyttelsesområdet.

Forskning der kan gøre en forskel

Skovene og træprodukterne herfra er en vigtig brik i den grønne omstilling, og der er flere områder, hvor det er relevant med yderligere forskning, for at kunne optimere skovenes bidrag til den grønne omstilling. Herunder nævnes nogle af de vigtige spørgsmål.

Produktet træ er svaret på mange spørgsmål, men træ har mange grundformer og kvaliteter. Der er brug for produktudvikling her.

 • Hvordan kan vi få mere træ ind i byggeriet, hvor det både lagrer CO2 og substituerer energitunge materialer som stål og beton?
 • Hvordan udnytter vi mest intelligent de forskellige træprodukter fra skovens sortiment?
 • Udvikling af del- eller blandingsprodukter med træ – kan der udvikles nye materialer, der kan genbruges?
 • Hvordan kan vi i højere grad oparbejde restproduktet flis til byggematerialer eller andre produkter med en højere værdi?
 • Hvad er dynamikken i valget mellem afsætning af flis til fjernvarme eller afsætning af småtræer m.m. til pladefabrikanter?
 • Hvordan analyser vi de danske træstrømme og forstærker statistikken?
 • Brændstof til den tunge transport og fly – hvordan bruger vi flisen optimalt?

Skovene lagrer store mængder CO2/kulstof, og der kan vi godt bruge mere viden på området.

 • Hvordan kan vi optimere såvel skovdrift som biodiversitet?
 • Hvordan skal fremtidens klimaskov opbygges for at opnå den største effekt?
 • Hvordan kan vi bruge powerkulturer mest effektivt og med hvilke arter og blandinger?
 • Hvilke skovdriftssystemer giver hvilken klimaeffekt?
 • Lagring af kulstof i skovjord og effekten af skovdrift kontra urørt skov?
 • Reelle halveringstider for dødt ved?

Dette et udpluk af emner hvor yderligere forskning er relevant.