100 amerikanske forskere enige: Brug af træ gavner klimaet

100 amerikanske universitetsforskere har skrevet til USA's miljømyndigheder og den britiske energi- og klimaminister. De peger på fire principper for de positive klimaeffekter ved at bruge træ fra bæredygtigt drevet skov.

100 amerikanske universitetsforskere (fra National Association of University Forest Resources Programs) har skrevet et brev til USA’s miljømyndigheder og den britiske energi- og klimaminister (PDF-fil).

Forskerne har analyseret 135 videnskabelige (peer-reviewed) artikler om skovbrug, biomasse og klimaeffekter. På den baggrund peger forskerne på fire principper for de positive klimaeffekter ved biomasse fra bæredygtigt drevet skov.

Forskerne har med de fire principper ønsket at skabe mere klarhed og bringe mere forskningsbaseret viden om klimaeffekterne ind i debatten om biomasse.

De fire principper er:

 1. CO2-fordelene ved anvendelse af bæredygtig biomasse er videnskabeligt dokumenterede
  ”På lang sigt vil en bæredygtig skovforvaltningsstrategi der fastholder eller øger skovenes kulstoflagre og samtidig producerer et årligt bæredygtigt udbytte af træ, fibre eller energi fra skoven, generere den største vedvarende modvirkningseffekt på den globale opvarmning.”, ifølge 4. hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC).
 2. Måling af CO2-effekter bør tage højde for de akkumulerede gevinster over tid
  Udbyttet fra bæredygtigt, skovbaseret biomasseenergi giver signifikante nettofald i den samlede ophobning af kulstof i atmosfæren over tid i forhold til fossile brændstoffer.
 3. Ensartede tidsrammer bør benyttes til at vurdere kulstofeffekten af energikilder
  Måling af de samlede netto kulstofudledninger fra skovbaseret biomasseenergi over 100 år, som gjort for de fossile brændstoffer, angiver mere præcist de samlede kulstoffordele ved brug af biomasseenergi i forhold til fossile brændstoffer.
 4. Økonomiske faktorer påvirker CO2-effekten af skovbaseret biomasseenergi
  Forskning viser, at efterspørgslen på træ hjælper med at fastholde arealer med skov og skaber incitament for investeringer i nye og mere produktive skove, som alle har betydelige CO2-fordele. Derudover påvirker træmarkederne signifikant både tilgængeligheden af træ og typen af træ anvendt til biomasseenergi.

Forskernes fire principper er et godt bidrag til at kvantificere fordele og risici ved skovbaseret biomasse, til at fremme innovation og investeringer i nye teknologier og til at sikre en klimapolitik på et velinformeret grundlag.