15.000 skolebørn planter træer for et bedre klima

Ethvert barn ved, at klodens klima forandrer sig, men kun de færreste gør noget ved det. Det laver 15.000 elever fra 200 skoler om på i første uge af november når de planter 33.000 træer for et bedre klima. Skoven i Skolen og mange andre parter står bag.

Så er det frem med spaderne og på med røjserne! I første uge af november planter børn fra 200 skoler 33.000 træer for et bedre klima. Kronprinsesse Mary planter det første træ til startskud for klimakampagnen, Genplant Planeten, den 2. november på Naturcenter Herstedhøje, Albertslund.

Ethvert barn ved, at klodens klima forandrer sig, men kun de færreste gør noget ved det. Det laver 15.000 skolebørn om på i første uge af november, når de planter 33.000 små egetræer, bøgetræer, birketræer – og en masse andre træer – over hele landet. Træerne bliver plantet på skoler, i skoven og på den bare mark til helt nye skove – og kan med tiden bruges til skoleskove og grønne klasseværelser.

Projektleder Malene Bendix fra Skoven i Skolen fik ideen til Genplant Planeten, fordi hun ikke umiddelbart kunne svare på sin papdatters spørgsmål

”Hvad kan jeg selv gøre, for at forbedre klimaet?

Det spørgsmål blev starten på Genplant Planeten,”

fortæller Malene Bendix og uddyber:

”En af de måder vi kan komme klimaforandringerne i møde på er ved at plante træer, dyrke skoven bæredygtigt og også bruge træ, som er dyrket på en bæredygtig måde,”

forklarer Malene Bendix.

”Træer optager CO2 fra luften og bygger kulstof ind i deres plantekrop. Vi kan altså gemme kulstof i skove og i træting. Det er jo supersmart. Samtidig inviterer Genplant Planeten skolebørn til at udvikle nye ideer til, hvad vi kan gøre ved klimaforandringerne – i stedet for at lukke øjnene,”

siger Malene Bendix.

Kronprinsesse Mary planter det første træ

Genplant Planeten går i luften med et startskud på Naturcenter Herstedhøje i Albertslund ved København den 2. november fra klokken 10 – 13.30. HKH Kronprinsesse Mary deltager og planter et egetræ i den splinternye skov: Prinsesselunden. Kronprinsessen får hjælp af 120 skolebørn, som planter træer, svider kul og undersøger, hvordan skov, træ og klima hænger sammen.

”Eleverne er selv med til at sætte deres præg på de mange nye grønne klasseværelser, som kan give oplevelser og læring i naturen mange år frem,”

siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv og er største bidragyder til projektet.

Pressen er velkommen

Pressen og andre interesserede inviteres til at deltage i startskuddet. Tilmelding er nødvendig til info@skoven-i-skolen.dk. Pressen briefes på stedet klokken 11.15. De mange parter bag Genplant Planeten er også inviteret.

Nyt ude-undervisningsmateriale

Til at understøtte undervisningen om skov, træ og klima udgiver Skoven i Skolen hæftet ”Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet”.

Materialet bygger på udeskolepædagogik – og eleverne arbejder teoretisk og praktisk med klima og med at plante træer, dyrke skov, fælde træer, bruge træ – og træ som grøn energi.

Hvor og hvornår planter børn træer?

På Genplant Planten-kortet kan du se, hvilke skoler som planter hvor og hvornår. Vælg Genplant Planeten: Skoler eller skove i højre margin.

Hvorfor Genplant Planeten?

  • Genplant Planeten skal give mange børn mulighed for selv at handle aktivt for et bedre klima ved at plante træer – og arbejde innovativt og løsningsorienteret med klima.
  • Genplant Planeten skal sætte fokus på bæredygtigt skovbrug og træanvendelse som klimaløsninger.
  • Genplant Planeten skal fremme skovrejsning i Danmark.

Undervisning

  • Til Genplant Planeten er udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer. Materialerne findes på Skoven i Skolens hjemmeside.
  • Alle klasser får også tilsendt det nye hæfte “Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet” samt børnehæftet ”Klimamaskinen”. Se også folderen for projektet.
  • De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.
  • Klasser kan dele fotos og klimaideer på Instagram og vinde en fugleklasse.

Hvorfor er træplantning en del af løsningen på klimaforandringen?

Træer i vækst optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe via fotosyntesen.

En af de mange løsninger på klimaproblemet er at plante træer, at dyrke skoven bæredygtigt og at bruge træ til huse, broer, papir, tømmer, hvor kulstoffet kan lagres – eller brænde det af som CO2 neutral bioenergi, der sparer kul, olie og gas.

Hvem står bag Genplant Planeten?

Genplant Planeten koordineres af Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med:

15. Juni Fonden, Biologforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Planteskoler, Danske Træindustrier, Dansk Skovforening, Dansk Træforening, DAPO, DONG Energy, Friluftsrådet, Grønt Flag – Grøn skole, HedeDanmark, Kommunale Park og Naturforvaltere, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Bæredygtig Udvikling, Naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen, Nordea-fonden, NTS-centeret, Plant Et Træ , Skovdyrkerforeningerne, Træ.dk, Træ til Energi, UdeskoleNet og Undervisningsministeriet. Akkerup Planteskole, Højmoses Planteskole, Holdens Planteskole samt Frijsenborg Planteskole leverer og pakker træer.

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, DAPO, Friluftsrådet, Danske Planteskoler, 15. Juni Fonden.

Kontakt og tilmelding til startskud

Malene Bendix

Koordinator for Skoven i Skolen og Genplant Planeten.

Telefon: 2671 6382

Mail: malene@skoven-i-skolen.dk.