15 mio. kr. ekstra til privat urørt skov

Miljøministeriet har sammen med støttepartierne besluttet at øremærke 15 mio. kr. ekstra til privat urørt skov. Det svarer til at alle ansøgere i 2021, der opfylder kravene, vil kunne få et positivt svar.

Igen i år har Miljøstyrelsen oplevet stor søgning fra private i forhold til at udlægge dele af deres skov som urørt. Det er derfor glædeligt, at der nu er øremærket 15 millioner kroner ekstra til urørt privat skov, så alle, der har søgt i 2021 og som opfylder kravene, kan forvente at få tilsagn.

Oprindeligt var godt 12,9 mio. kr. sat af på finansloven til ordningen i 2021. Dagens udmelding er dermed en fordobling af midlerne.

Private skovejere tager ansvar

Siden betalingsordningen for urørt skov på private arealer blev lanceret i 2017, har ordningen hvert år været overansøgt i forhold til de afsatte midler. Og hvert år er det lykkes ministeriet at afsætte ekstra midler til at imødese de mange ansøgninger.

De mange ansøgninger viser, at de private skovejere tager ansvar for at sikre skovens naturværdier og er villige til at bidrage til at nå målsætningen om mere urørt skov.