3-dobling af bo- og gaveafgiften er en realitet

Regeringen og dens støttepartier vedtog i ugen før jul at 3-doble bo- og gaveafgiften til stor skade for de familieejede virksomheder.

Der er i de to seneste regeringer ledet af Socialdemokratiet sket tre helt afgørende forringelser i forbindelse med generationsskifte af familieejede virksomheder. Første forringelse var da Regeringen i 2011 gennemførte en stramning af reglerne om skattemæssig succession ved overdragelse af aktier i familieforhold.  Herefter da den Socialdemokratisk ledede Regering i 2015 ophævede det såkaldte formueskattecirkulære, som markant øgede beskatningen ved generationsskifte. Seneste forringelse er at tilbagerulle den lempelse i afgiftssatsen som Venstre fik indført i 2017.

Trodser EU’s opfordring til hensigtsmæssige arve- og gaveafgifter

Allerede i 1994 opfordrede EU-Kommissionen medlemslandene til at operere med hensigtsmæssige arve- og gaveafgifter der tilgodeser overdragelser af virksomhederne. Men det er siden da gået den stik modsatte vej i Danmark.

Modsat i Norge, Sverige, Østrig og Schweiz, der alle helt har afskaffet arveafgiften.

Regeringen negligerer den negative effekt

Dansk Skovforening har i forbindelse med behandling af lovforslaget kraftigt advaret om den skadelige effekt en afgiftsforøgelse vil have for familieejede virksomheder og de særlige udfordringer skovene vil stå overfor. Det er helt åbenlyst at en forøgelse i bo-og gaveafgifterne vil forringe skovbrugets økonomiske situation og dermed forringe skovenes muligheder for at levere arbejdspladser, optimeret CO2-oplagring, øget biodiversitet m.m. Læs Dansk Skovforening høringssvar.

Regeringen er dog iskold overfor denne argumentation og har i deres svar blot henvist til at forslaget indeholder et retskrav for virksomhederne på henstand med betaling af afgiften i 30 år, hvilket skulle lette generationsskiftes gennemførelse.

Det ændrer dog intet på, at pengene skal trækkes ud af virksomhederne til stor skade for virksomhedernes muligheder for fortsat at investere i vækst og arbejdspladser.

Regeringen overser eller ignorerer det faktum, at 9 ud af 10 danske virksomheder er familieejede og at 60% af alle ansatte i den private sektor er beskæftiget i en familieejet virksomhed.

Lovændringen forringer disse virksomheders fortsatte udviklingsmuligheder til stor skade for Danmarks økonomi.