3 skarpe til Miljøministeren

Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov har stillet tre § 20-spørgsmål til Miljøministeren om regeringens indsats for de danske skoves fremtid, om nedprioriteringen af skovene og om hvornår det bebudede skovpolitiske udvalg nedsættes.

Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov har den 8. februar stillet tre § 20-spørgsmål til miljøminister Troels Lund Poulsen:

S 1145:
“Mener ministeren, at regeringen har gjort tilstrækkeligt for at sikre de danske skoves fremtid som vigtige leverandører til bedre biodiversitet og klima?”

S 1146:
“Hvorfor har ministeren nedprioriteret skovene ved f.eks. at fjerne produktudviklingsordningen for skov og træ, når nu skovene kan bidrage positivt til både biodiversitet og klima?”

S 1147:
“Hvornår vil ministeren igen prioritere skovene og f.eks. nedsætte et skovpolitisk udvalg som lovet for snart to år siden?”

Dansk Skovforening er også stærkt interesseret i Ministerens svar på disse spørgsmål, og vi vil bringe dem her på siden så snart de foreligger.

Ifølge Folketingets forretningsorden skal Ministeren besvare § 20-spørgsmål inden for 6 hverdage.