30-50 eneboere skjuler sig i Danmarks skove

Gennem sommeren 2011 har Søndagsavisen ringet til 168 private skove samt alle statsskovbrugets lokalenheder for at afdække hvor mange mennesker der bor i skjul i skovene.

Gennem sommeren 2011 har journalist Stig William Nissen, Søndagsavisen, ringet til 168 private skove samt alle statsskovbrugets lokalenheder for at afdække hvor mange mennesker der bor i skjul i skovene, fx vagabonder, krigsveteraner og hjemløse.

Det blev til en artikel i Søndagsavisen 21. august som har fået en del omtale i andre medier i dagene efter.

Første samlede undersøgelse af eneboere i Danmarks skove

Det er første gang nogen forsøger at sætte tal på eneboerne i Danmarks skove. Rundspørgen viste at skovfolkene tilsammen kendte til 30 eneboere i skovene. Hjemløseforeningen og Landsforeningen SIND vurderer at det reelle tal måske er op mod 50 eneboere fordi mange skjuler sig så godt at end ikke skovejerne har opdaget dem.

Fælles for skovens eneboere er ønsket om total isolation, typisk fordi de enten afskyr eller frygter andre mennesker. De er sjældent misbrugere, det er fx umuligt at overleve i en skov som alkoholiker. Men i mange tilfælde kæmper de med sværere psykiske problemer end andre hjemløse.

I mange tilfælde vender både private og offentlige skovejere det blinde øje til eneboerne så længe de ikke generer fx skovdriften, skovgæsterne, jagten eller skaber brandfare.