6 organisationer beder Klima-, Energi- og Bygningsministeren om et træbyggeprogram

6 organisationer fra træsektoren har skrevet et brev (PDF-fil) til klima-,energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og opfordret ham til at fremme træbyggeri som led i den kommende klimaplan og klimalov – og i overensstemmelse med anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg i 2011 og med regeringsgrundlagets målsætning om omstilling til en grøn økonomi.

De kalder træbyggeri “en folkelig og faglig vindersag til klimaplanen”. Organisationerne er:

  • 3F (fagforbund)
  • Dansk Skovforening (skovbrug)
  • Dansk Træforening (træimportører)
  • Danske Træindustrier (savværker)
  • Træets Arbejdsgivere (træindustri)
  • Trælasthandlerunionen – TUN (detailhandel)

De skriver at det er oplagt at satse på fossilfrit byggeri i klimapolitikken. Her bliver træ, verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, uundgåeligt en nøgle.

Træ er også det stærkeste materiale i forhold til vægten og derfor tidsbesparende og økonomisk at bygge med.

Og træ er populært hos næsten alle fordi det er smukt og giver et godt indeklima.

Regeringerne i blandt andet Sverige, Finland og Frankrig har sat programmer i gang for at fremme træ i byggeriet af hensyn til klimaet.

I brevet er vedlagt notatet ”Mere træ i dansk byggeri” som uddyber de gode grunde til et dansk træbyggeprogram.