70 millioner til skovrejsning også i 2021

Fødevareministeren har sendt landdistriktsprogrammet for 2021 til godkendelse i EU. Der er afsat 70 millioner til skovrejsning og 16,4 millioner til skov med biodiversitetsformål.

Regeringen har nu besluttet fordelingen af midlerne fra EU på jordbrugsområdet for 2021. Det er glædeligt, at der som i 2020 afsættes 70 millioner kroner til privat skovrejsning.

Ud over penge til skovrejsning omfatter ordningerne under landdistriktsprogrammet også betaling til skov med biodiversitetsformål. En ordning som særligt er rettet imod indsatser i Natura 2000-områderne. Selvom der har været stor søgning på netop den ordning de seneste år, er der kun afsat 16,4 millioner kroner i 2021.

Vi forventer, at der sammen med den kommende Natur- og biodiversitetspakke og næste generation af Natura 2000-planerne afsættes yderligere midler til fremme af biodiversitet i skovene.

Læs hele nyheden på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside