94 % er tilfredse med deres muligheder for at færdes i naturen

Voxmeter har for Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer spurgt 1000 danskere om deres holdning til at færdes i naturen og til konkrete udvidelser af adgangsretten. Se svarene her.

Analyseinstituttet Voxmeter har for Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer spurgt 1000 danskere om deres holdning til at færdes i naturen.

Undersøgelsen gentager 4 spørgsmål som blev stillet i 2008, og tallene viser at danskernes holdning er tæt på uændret.

På spørgsmålet ”Er du tilfreds med din mulighed for at færdes i naturen?” svarer 94 % at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 4 pct. er utilfredse eller meget utilfredse.

Dette understøtter de to organisationers synspunkt: Der er ikke behov for at ændre reglerne om befolkningens adgang til naturen. De nuværende adgangsregler fungerer fint og når særlige behov opstår, løses de bedst med skræddersyede aftaler mellem lodsejere og naturgæster på et frivilligt grundlag.

Generelle forbedringer for friluftslivet kræver tid og penge – ikke lovændringer.

I undersøgelsen spørges også om konkrete udvidelser af adgangsretten. Holdningerne til disse varierer:

  • Halvdelen er for og halvdelen imod ret til færdsel uden for vej og sti i private skove.
  • Et flertal er imod ret til færdsel langs ledelinjer i det åbne land.
  • Et klart flertal er imod ret til færdsel om natten i private skove.

Resultaterne fra undersøgelsen ses nedenfor.

1. Er du tilfreds med din mulighed for at færdes i naturen?

  2008
2011
Meget tilfreds 48 %
50 %
Tilfreds 45 % 44 %
Hverken tilfreds eller utilfreds + ved ikke 3 % 3 %
Utilfreds 3 % 3 %
Meget utilfreds 1 % 1 %
I alt 100 % 100 %

2. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes langs læhegn og langs vandløb på privatejede arealer?

  2008 2011
Ja 40 % 37 %
Nej 51 % 51 %
Ved ikke 9 % 12 %
I alt 100 % 100 %

3. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes uden for vej og sti i private skove?

  2008 2011
Ja 43 % 47 %
Nej 50 % 45 %
Ved ikke 7 % 8 %
I alt
100 % 100 %

4. Mener du at befolkningen bør have ret til at færdes om natten i private skove?

  2008 2011
Ja
21 % 23 %
Nej 72 % 70 %
Ved ikke 7 % 7 %
I alt
100 % 100 %