Åben invitation til friluftsprojekter, også hos private

12 mio. kr. stilles på højkant til friluftsprojekter på offentlig og privat jord. Idéerne skal komme fra borgerne. Metoden giver den enkelte lodsejer muligheder, men også risici for at få tildelt rollen som lyseslukker. Læs Skovforeningens opfordringer.

Regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale og Liberal Alliance vil nu bruger 12 millioner kroner på projekter der forbedrer danskernes muligheder for at nyde Danmarks natur. Pengene er de sidste rester fra den såkaldte miljømilliard og bliver ikke et fast beløb på finansloven.

Projekterne kan ligge både på offentlig og privat jord, og idéerne skal så vidt muligt komme fra borgerne selv. Borgerne skal ikke finde finansiering til projekterne, men blot sende ideer til Skov- og Naturstyrelsens lokalenheder senest 20. maj 2009.

Så vil Styrelsen vælge projekter ud fra “om midlerne bliver udnyttet bedst muligt, hurtigheden i gennemførslen af projekterne og ressourceforbruget – herunder om der er tilslutning blandt berørte lodsejere” som Miljøministeríet udtrykker det.

Miljøministeriet markedsfører selve tilbuddet således:

Har du forslag til nye, spændende friluftstilbud, så har du nu chancen for at få dem ført ud i livet (…) f.eks. nye hundeskove, nye motionsområder, stier og ruter, som man altså nærmest vil kunne kalde sine egne, hvis de bliver realiseret.

Risiko for at lodsejere stilles i et dårligt lys

Fremgangsmåden kan stille en lodsejer i et dårligt lys, nemlig som lyseslukker. Det kan ske hvis en ide bliver udvalgt af Styrelsen til gennemførelse – hvorefter det viser sig at den pågældende lodsejer har andre planer og slet ikke var klar over at der var indsendt et projektforslag vedrørende hans ejendom.

Skovforeningens opfordringer

Derfor opfordrer Skovforeningen alle med ideer der omfatter privat jord til at tale med ejeren inden forslagene sendes til Skov- og Naturstyrelsen. Det vil spare alle parter for tid, arbejde og måske unødvendigt dårlige følelser.

Og vi opfordrer Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen til at udsende samme opfordring i forlængelse af den gode nyhed om de 12 millioner kr der er til rådighed.

Og vi opfordrer skov- og naturejerne til selv at undersøge om de kan gøre brug af dette tilbud til et godt friluftsprojekt. Et projekts chancer øges sandsynligvis hvis det gennemføres i samarbejde med en eller flere brugergrupper – så tal også meget gerne med dem inden et forslag sendes til Skov- og Naturstyrelsen.

Held og lykke.