Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning 2020 er nu i gang

Landbrugsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til privat skovrejsning, og du har mulighed for at indsende din ansøgning frem til den 30. september 2020.

Ansøgningsfristen er blevet forlænget en måned til udgangen af september. Vi har arbejdet på at få en længere ansøgningsfrist, så det er muligt at få projekterne i hus. Og det glæder os, at Landbrugsstyrelsen har lyttet til vores argumenter og givet en måneds længere ansøgningsfrist.

Sidste år blev det pålagt ansøger at få en udtalelse fra såvel kommune som museum, der skal vedlægges ansøgningen, og det har øget tidspresset – særligt i en sommerferieperiode. Ligeledes er bekendtgørelsen og vejledning kun lige er blevet publiceret.