Årets første blæsevejr satte kun få spor i skoven

Søndag eftermiddag og natten til mandag blæste årets første stormvejr over Europa og ramte også Danmark med vindstød af orkanstyrke, hvor broer var kortvarigt lukket og flytrafikken blev forstyrret. Blæsten er fortsat tirsdag dog med formindsket styrke.

Heldigvis viser meldingerne ude fra vores skovkredse, at stormvejret kun i begrænset omfang har givet skader i skovene. Vi har fra flere kredse fået meldinger om enkelte væltede træer, og spredt fald i bevoksninger der er tyndet for nyligt. Der er også enkelte meldinger om ældre løvtræer, der er væltet, men her typisk træer der har været svækket i forvejen.

Med de sidste par måneders meget nedbør var risikoen for større skader ellers til stede.

Når vinden har lagt sig endeligt, kan det være en god ide at gennemgå bevoksninger langs veje og stier, hvor der færdes mange mennesker, for at få sikret de steder hvor blæsten har skabt farlige træer.