Prisstigning på træprodukter ses nu i Dansk Skovforenings prisstatistik

Året 2021 har været præget af usædvanligt høje priser på markederne for råvarer globalt. Træ er ingen undtagelse. Det dokumenteres nu også i Dansk Skovforenings prisstatistik.

Priserne har været historisk høje på de trævarer, som mange kunderne har eftersøgt i byggemarkederne verden over i løbet af året. Samtidig har priserne dog i en længere periode været mere afdæmpede på de træprodukter, som de danske skove solgte til savværkerne.

Men nu har prisstigninger omsider givet synligt aftryk i Dansk Skovforenings 3-måneders bagudrettede prisstatistik for råtræssalg hos skovejerne.

Historisk høje priser

Massiv offentlige gældsstiftelse i hele verden som følge af corona-tiltag har i løbet af året skabt og vedligeholdt høj byggeaktivitet i mange lande. Dette forhold sammen med bl.a. nedsat mine- og råvareproduktion og øget forbrug, har skabt de historisk høje priser på råvarer over en bred kant, vi har set i år.

Læg dertil for træs vedkommende fortsatte dønninger fra 00’ernes barkbille-angreb i det vestlige Canada og corona-hjemsendte folks hang og tid til boligrenoveringer og internetbestillinger, og det har løftet priserne på både konstruktionstræ og emballagetræ, efter de i første omgang blev delvist udjævnet af nylige barkbille-angreb i Centraleuropa på det danske marked.

Figur: Priserne på bl.a. korttømmer er i år steget betydeligt i forhold til gennemsnitspriserne de sidste 20 år.

Læs mere baggrund og se flere grafer

Under medlemssektionen på Dansk Skovforenings hjemmeside kan du finde flere historiske prisstatistikker og grafer. De giver et detaljeret overblik over pris- og hugstudviklingen for de 10 vigtigste sortimenter på det danske råtræsmarked. Det inkluderer forskellige arter af både nål og løv.

Samtidig kan du læse mere om årets prisstigningerne, deres årsag og baggrund i næste oktober-nummer af Dansk Skovforenings medlemsblad SKOVEN.