Adgang til randzoner skader følsom natur

Fødevareministerens forslag mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Skovforeningen arbejder for at ændre indholdet og begrænse skaden.

Fødevareminister Mette Gjerskov foreslog den 3. februar 2012 at ændre randzoneloven så offentligheden får adgang til randzoner.

Forslaget vil få vidtrækkende konsekvenser for den danske natur. Tidligere beskyttede søbredder og vandløbsbredder vil blive åbne for fri adgang. Det vil markant forrykke balancen mellem beskyttelse og benyttelse – mindske lodsejernes tilskyndelse til at etablere ny og mere varieret natur.

Skovforeningen ser med stor alvor på forslaget, og vi arbejder politisk for at ændre indholdet og begrænse skadevirkningerne. Forslaget mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Og forslaget er uden sammenhæng med den balance som naturbeskyttelsesloven fra 2004 udtrykker og som hviler på et forlig fra 2002 mellem en række lodsejer- og naturorganisationer.

Høringsfristen for lovforslaget er 24. februar 2012.