Adgangsskilte til de private skove

Bevillingen til skovskilte til private skove fortsætter. Dansk Skovforening er meget tilfreds med denne beslutning.

Dansk Skovforening har lige siden de private skove blev åbnet for offentligheden i 1969 arbejdet for, at skovejerne uden egenbetaling til stadighed – under skiftende lovgivning – har kunnet skilte med de gældende adgangsregler. Vi har meddelt Miljøstyrelsen, at vi har opbrugt den eksisterende pulje af skovskilte.

Miljøstyrelsen har besluttet at afsætte nye midler til yderligere produktion og udsendelse af adgangsskilte til de private skove.

Vi er meget tilfreds med denne beslutning. De private skove stilles gratis til rådighed for skovbesøg, og de private skovejere har fortsat et stort behov for at kunne skilte med adgangsreglerne ved indgangene til skovene.

Vi finder det vigtigt og rimeligt, at de private skovejere har denne mulighed for at vise skovgæsterne, at der her er tale om en privat skov, hvor der gælder andre adgangsregler end reglerne for adgangen i de offentlige skove.

Skiltene vil blive producerede i efteråret 2018 og er helt identiske med de hidtidige skilte.