Advarsel om angreb af asiatisk citrustræbuk

Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.

I december 2009 blev fundet larver af asiatisk citrustræbuk (Anoplophora chinensis) i det hollandske planteskoleområde Boskoop. Der ligger omkring 500 planteskoler indenfor 2 km fra fundet.

Der er indført meget skrappe foranstaltninger i en zone umiddelbart omkring fundstedet: Alle løvtræer tages op med rod, og der er gennemført en række andre foranstaltninger i en større bufferzone.

De hollandske myndigheder mener ikke at træbukke kan være spredt videre ud fra Boskoop-området.

Asiatisk citrustræbuk er et skadedyr der kan dræbe træer eller forårsage stor skade på især ahorn og poppel. Den er ved flere lejligheder i de seneste 8 år blevet indført til Europa med bonsaiplanter og Japansk løn fra Kina.

På grund af risikoen for meget alvorlige og omfattende skader og den hastige spredning som man i visse tilfælde har kunnet iagttage – blandt andet i Lombardiet i Norditalien – betragter EU træbukken som en karantæneskadegører. Det betyder at der gælder særligt skrappe regler for import og handel med planter.

Holland har indtil videre stoppet for import fra Kina af modtagelige værtplanter.

Skovforeningens ønsker importforbud

Skovforeningen ser med meget stor bekymring på den udefrakommende trussel.

Vi anmoder de danske plantesundhedsmyndigheder om at undersøge og udnytte alle de juridiske muligheder der findes for et totalt importforbud af værtsplanter fra Kina til Danmark – eller til hele EU.

Læs mere

Artikel bragt i Skoven 10-2009: Træbuk angriber ahorn (PDF-fil).