Ændrede jagttider for kronvildt

Jagttiderne for kronvildt for foreslås ændret for en 3-årig periode med virkning fra efteråret 2017. Skovforeningen undrer sig over ministerens valg af forvaltningsmodel.

Miljø- og Fødevareministeren har den 20. december 2016 besluttet, at jagttiderne for kronvildt for ændres for en 3-årig periode med virkning fra efteråret 2017. Se pressemeddelelsen fra ministeren her.

Vi undrer os over at Miljø- og Fødevareministeren med sin beslutning har valgt en model, som næppe i praksis løser de væsentligste problemer med dagens forvaltningsmodel. Det er den faglige vurdering, at de fælles erkendte problemer med  uacceptabelt store afgrødeskader og for få ældre hjorte løses mere effektivt med en kombination af udvidede jagttider og begrænsninger i afskydningen af ældre hjorte. Netop jagten i september giver en mulighed for en kontrolleret forvaltning med selektiv afskydning af hjorte, og den mulighed vil  ministerens forslag nu helt  fjerne.

Vi støtter fortsat Vildtforvaltningsrådet faglige indstilling, hvor også skovbrugets interesser både fagligt og økonomisk i langt højere grad er tilgodeset.

Ministerens forslag sendes i høring i starten af 2017, og  Skovforeningen vil forsat søge at opnå en løsning, der giver skovejerne den bedste mulighed for at forvalte kronvildt på deres ejendom på en ansvarlig måde og hvor der er mulighed for at jage hjorte i september måned.