Ændringer hos Landbrugsstyrelsen skal forkorte sagsbehandling

Landbrugsstyrelsen har de seneste år haft massive forsinkelser på sagsbehandlingen af ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning. Derfor ændrer styrelsen nu fremgangsmåde i sagsbehandlingen i forsøget på at kunne give tilsagn rettidigt i ordningens 2022-runde.

Landbrugsstyrelsen indfører en ny praksis i deres sagsbehandling af ansøgninger til ordningen for privat skovrejsning. Det sker i forsøget på at afbøde de massive forsinkelser, der har præget ordningen tidligere år, og som har givet store udfordringer i forhold til at gennemføre skovrejsningsprojekter.

Ændringen indebærer, at styrelsen kun ser på støttekriterier som fx projektets størrelse og ejerskab, men ikke på skovens udformning, inden de træffer afgørelse om tilsagn under ordningen for privat skovrejsning 2022. Dermed skulle antallet af høringer falde markant og gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Derfor er det også vigtigt, at ansøgere er ekstra opmærksomme på at udfylde ansøgningen korrekt og tilrettelægge projekterne, så de lever op til de gældende støttekrav, der stilles til gennemførte projekter. Det er særligt vigtigt, at delen om ejerskab er udfyldt korrekt i ansøgningen, da styrelsen ikke kan rette i oplysningerne om ejerskab, efter ansøgningen er modtaget. Hvis ejerskabet er oplyst forkert i ansøgningen, vil det derfor resultere i et afslag.

Også ændringer for ansøgning om udbetaling

Ændringerne i sagsbehandlingen omkring tilsagn betyder også, at forløbet omkring ansøgning om udbetaling under ordningen for privat skovrejsning ændres.

Da styrelsen udelukkende vurderer støttekriterierne i forbindelse med ansøgningen om tilsagn, vil de fremover kontrollere, om forpligtelserne er opfyldt, i forbindelse med udbetalingen af tilskud.

Inden ansøgere anmoder om udbetaling af tilskud, skal de derfor sikre, at etableringen af skoven lever op til de kriterier og forpligtelser, som gælder for ordningen og følger af bekendtgørelsen – det er uanset, om der på ansøgningstidspunktet er oplyst forhold, som ellers ikke er i overensstemmelse med de gældende forpligtelser.

Styrelsen vil kontrollere opfyldelsen af både forpligtelser og støttekriterier, når de er på fysisk besøg.

For tilsagn under ordningen for privat skovrejsning 2022 og frem gælder desuden, at det ikke længere er muligt at indsende ændringer sammen med udbetalingsanmodninger. En ændring kan fx være, hvis det endelige projektareal er mindre end, hvad der er givet tilsagn til. Ændringer skal i stedet godkendes særskilt, inden anmodningen om udbetaling.

Landbrugsstyrelsens mål er, at alle ansøgere har modtaget afgørelse inden plantningssæsonen i 2023.