Ændringer i bestyrelsen

Jørgen Westergaard er indtrådt i Dansk Skovforenings bestyrelse som repræsentant for Danske Juletræer. Marie Louise Friederichsen er udtrådt af bestyrelsen.

Skovejer Jørgen Westergaard, Aabybro, er indtrådt i Dansk Skovforenings bestyrelse som repræsentant for Danske Juletræer. Jørgen Westergaard ejer skoven Kjellerup Plantage, en skov på 80 ha, som ligger ved Limfjorden. Jørgen afløser Martin Petersen, som har repræsenteret Danske Juletræer siden 2012.

Skovejer Marie Louise Friederichsen, ejer af Allingkloster Skov, er udtrådt af bestyrelsen. Efter 10 år i bestyrelsen har Marie Louise Friderichsen ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Dansk Skovforening men fortsætter som skovkredsformand for Storstrøms skovkreds.