Afbrænding af hugstaffald i skov

Kender du reglerne for at brænde hugstaffald af i skoven? Det er det åbenbart ikke alle der gør, så derfor repeterer vi dem lige.

Selvom en stor del af det hugstaffald, der tidligere blev afbrændt i skoven, nu kan anvendes til flis, er det fortsat almindelig praksis at afbrænde hugstaffald i skove. Det er typisk i situationer, hvor det ikke er praktisk muligt eller fornuftigt at fjerne al hugstaffaldet.

Desværre kender langt fra alle skovens særregler for afbrænding.

Det vidner en nylig notits i Vejle Amts Folkeblad om. Her beskrives, hvordan en skovejer, der forlod sin afbrænding, fik en reprimande af den lokale indsatsleder. Af notitsen fremgår det, at det aldrig er tilladt af afbrænde efter mørkets frembrud, og at man altid skal holde stedet under opsyn.

Dette er dog ikke helt korrekt.

Skovbrugets særregel

Skovbrugets særregel giver netop mulighed for at afbrænde hugstaffald også efter solnedgang i modsætning til fx landbrugets afbrænding af halm. Endvidere gælder, at afbrændingen skal holdes under passende opsyn, hvilket fortolkes således, at det er tilladt at forlade afbrændingen under forudsætning af, at ilden ikke kan brede sig.

Denne fortolkning har Skovforeningen fået bekræftet af Beredskabsstyrelsen.

Reglen fremgår af § 6, jfr. §§ 3-4, i afbrændingsbekendtgørelsen. Det er en regel, som Skovforeningen har kæmpet for ad flere omgange, senest i 2014 da reglerne endnu engang var til revision.

Vær dog opmærksom på bekendtgørelsens generelle afstandsregler samt øvrige regler for afbrænding af hugstaffald.