Afbrændingsforbud i hele landet

For første gang i historien er der nu udstedt afbrændingsforbud i alle landets kommuner. Og det gælder naturligvis også afbrændinger i skov.

Og særligt i naturen er der grund til at udvise særlig opmærksomhed. Derfor er al brug af åben ild i naturen og private haver forbudt. Overtrædelse vil medføre bødestraf.

Har du som skovejer etablerede bålsteder eller andre steder, hvor det vil være oplagt for skovgæster at bruge ild, og ligger det i et område med mange turister, kan det være en god ide at opsætte skilte, der orienterer om forbuddet og brandfaren.

Ikke kun brug af ild udgør en risiko

Der er også en masse andre forbehold du bør tage når du færdes i naturen for at undgå antændelse af ild.

Vestsjællands Brandvæsen har for eksempel udsendt en pressemeddelelse med følgende gode råd til an udgå naturbrande:

  • Undlad at smide cigaretskod i naturen.
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, da bilens udstødningssystem kan antænde det tørre græs.
  • Brug kun grill på et fast ikke brandbart underlag i lukkede områder – fx villahaver.
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger gril, så en lille evt. brand hurtigt kan slukkes, inden den breder sig.
  • Vær ekstra opmærksom ved varmt arbejde i og omkring bygninger fx ved svejsning af tagpap og lignende arbejdsopgaver.
  • Rengør høstmaskiner dagligt, så risikoen for brand mindskes mest muligt.
  • Orienter dig om hvor der håndslukningsmateriel placeret – sørg for evt. altid at have et par kander med vand, en haveslange eller andet håndslukningsmateriel klart, hvis uheldet er ude.

Hvis uheldet er ude

Er uheldet alligevel ude så ring straks 112, hvis der er opstået ild som ikke umiddelbart kan slukkes og forsøg dernæst at begrænse ilden. Bliv ved stedet og anvis branden når brandvæsnet kommer frem.