Afbræning af hugtaffald

Afbrænding af hugstaffald i skove har altid været almindelig praksis. Læs om reglerne for afbrænding her.

Afbrænding af hugstaffald i skove har altid været almindelig praksis da det hverken er praktisk muligt eller fornuftigt at fjerne al hugstaffaldet fra skovene. Derfor er der i § 5 i bekendtgørelse om afbrænding fastsat regler for afbrænding af hugstaffald i skove. Her er der ikke – som for landbrugets regler om afbrænding af halm – krav til, at afbrændingen først må begynde ved solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang.

Vær opmærksom på bekendtgørelsens afstandsregler samt øvrige regler for afbrænding af hugstaffald.

Der er en ny bekendtgørelse under udarbejdelse, og Skovforeningen har arbejdet for, at erhvervets særregler bliver bibeholdt.