Affald hører ikke hjemme i skoven

Affald i skovene er et tilbagevendende problem, som giver stort besvær for skovejerne, og irriterer alle. Heller ikke usorteret byggeaffald må ende som materiale i skovvejene.

Der er intet så ærgerligt som at møde et bjerg af byggeaffald, tomme dåser eller andet efterladt affald, når vi går tur i skoven – det gælder både for skovgæsterne og skovejeren.

Desværre er det langt fra et usædvanligt syn i de danske skove.

Skovejere bruger hvert år mange penge på at rydde op efter skovsvin. En del af omkostningerne kan dækkes af brand-, tyveri- og hærværksordningen, men den dækker ikke, hvis affaldet er læsset af inde i skoven fra en offentlig vej. Det er helt urimeligt, at det er skoveejeren, der skal betale for den opgave. Det vil være oplagt, at kommunerne, som i forvejen er affaldsmyndighed, får den praktiske opgave med at fjerne affaldet.

Affald i skovene er desværre et tilbagevendende problem.

En skovgæst mener dog, at affald i skoven også nogle gange skyldes ejerne selv, og skriver i Fredericia Dagblad, at der er et problem i flere private skove med byggeaffald, der anvendes som vejmaterialer.

”I mange private skove landet over ser man et mere og omfattende skovsvineri med byggeaffald brugt som vejfyld på skovvejene,” skriver Holger Øster Mortensen i et læserbrev.

Der er i miljølovgivningen strenge krav til, hvilke materialer der må anvendes som vejmaterialer i skov. Byggeaffald skal være sorteret, før det må anvendes. Det er kun rene stenmaterialer, rene, uglaserede teglmaterialer (tegl og mursten) og rent beton.

Skal der anvendes andre materialer, kræver det tilladelse fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Det er skovejerens ansvar at anvende de rette materialer, og det kan være en god ide at pointere kravene over for leverandører af vejmaterialer, og at der kun accepteres sorterede lovlige materialer.

Bilag 4 til skovlovsvejledningen (PDF-fil) giver yderligere retningslinjer for, hvilke materialer der må anvendes ved etablering og vedligehold af skovveje.

Læs også om brand-, tyveri- og hærværksordningen (kræver medlemslogin).