Afgift på biomasse er unødvendig

Concito har netop udgivet en rapport, hvor de argumenterer for at pålægge biomasse afgift for at mindske forbruget. Forudsætningerne er dog forældede, og resultatet bliver en højere varmeregning uden at opnå en klimaeffekt.

Biomasse til energi er et restprodukt fra produktionen af træ til byggeri og andre mere varige produkter der er vigtige i den grønne omstilling.

Anvendelse af biomassen får ufortjent en del dårlig omtale. Det til trods for, at der er tale om en effektiv anvendelse af et restprodukt fra bæredygtig skovdrift. Et produkt, der ikke finder anden anvendelse før der kommer nye teknologiske landvindinger. Produktet vil som konsekvens rådne bort i skovene og slippe samme mængde CO2 ud som ved forbrænding – blot uden at fortrænge samfundets anvendelse af fossile brændsler.

Biomasse er grøn energi fra en fornybar ressource. Den har nogle kvaliteter (forsyningssikkerhed, lagerbarhed og fleksibel spidslast), der støtter samfundets grønne omstilling og anvendelsen af sol og vind.

Biomasseforbruget falder uanset afgift

På baggrund af ny analyse fra Ea Energianalyse foreslår Danmarks grønne tænketank Concito, at afbrændingen af biomasse skal halveres frem mod 2030, og at det sikres ved at pålægge biomassen en afgift. 

Dansk Skovforening mener, at det er et helt unødvendigt tiltag, og vi er imod en afgift på biomasse, når biomassen er bæredygtigt produceret. Det er tilfældet med den danske certificerede biomasse i dag.

Vi har tidligere i regi af Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse udarbejdet en prognose for forbruget af biomasse til energiforsyningen. Rapporten beskriver, at der allerede forventes et stort fald i anvendelsen af biomasse i energiforsyningen. Desværre vil det gå værst ud over den lokalt producerede danske biomasse – bæredygtigt dyrket og tæt på værkerne, idet det i første omgang er de decentrale værker, der tvinges til at omlægge – endda til gas i nogle tilfælde.

Ea Energianalyse har også tidligere i år udarbejdet en energianalyse for Danske Energi, hvor de forudsiger, at biomasseforbruget vil falde med 70% i 2040 – helt uden afgifter.

Dansk Energi varsler højere varmepriser uden væsentlig effekt på forbruget af biomasse

Dansk Energi er enige i, at fjernvarmen skal elektrificeres, men påpeger også vigtigheden i at bæredygtig biomasse fortsat er nødvendig for at udfase kul, gas og olie. De vurderer, at Consito´s forslag om en CO2-afgift på biomasse vil gøre danskernes varmeregning dyrere uden at bidrage væsentligt til et yderligere fald i forbruget.

Drop afgift på bæredygtig biomasse og sæt fokus på af udfase den sorte energi

Dansk Skovforening mener, at i stedet for at pålægge bæredygtig biomasse afgift bør indsatsen koncentreres om at stoppe anvendelsen af fossile brændsler. Der er fortsat behov for bæredygtig biomasse til at supplere elektrificerede varmeløsninger.