Afstandskrav mellem jagttårne og skel fastholdes

Der vil fortsat være et afstandskrav til naboskel ved opsætning at jagttårne

Der har i Miljøstyrelsen været overvejelser om at reducere afstandskravet på 130 m fra jagttårne til skel. Derfor efterlyste de i december organisationernes erfaringer med de gældende regler.

Skovforeningens udgangspunkt var i den anledning at de nuværende regler fungerer fint i praksis, hvor ejerne har aftalefrihed i forhold til at aftale placeringer tættere på skel lokalt. Vi oplever ikke problemer i praksis og finder ikke at der er behov for ændringer eller øget kontrol af reglerne.

Skovforeningen valgte sammen med de øvrige organisationer i Vildtforvaltningsrådet at lave et samlet høringssvar (PDF-fil).

Nuværende regler fastholdes

8 ud af 9 de organisationer, der har svaret på Miljøstyrelsens forespørgsel, giver udtryk for, at de er tilfredse med det nugældende afstandskrav og herunder også med muligheden for, at naboer kan indgå aftale om en anden afstand. På den baggrund har Miljøstyrelsen besluttet at de nuværende regler fastholdes.

Der er således fortsat et krav om at jagttårne skal placeres minimum 130 m fra skel, med mindre andet aftales med naboen.

Kampagne om de gældende regler

Miljøstyrelsen har valgt at de i samarbejde med Naturstyrelsens vildtkonsulenter vil gennemføre en kampagne, der informerer om reglerne om udformning og placering af jagttårne.