Aftale mellem Skovforeningen og Södra

Skovforeningens og Södra har nu formelt indgået en aftale. Den indebærer at der stiftes et dansk andelsselskab hvor medlemmerne får mulighed for at sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer. Tilbuddet træder i kraft 1. januar 2009.

Bestyrelserne for Dansk Skovforening, de danske skovejeres brancheorganisation, og Södra, international træindustrikoncern ejet af 50.000 sydsvenske skovejere, har nu formelt indgået en aftale. Aftalen indebærer:

  • Danske skovejere vil blive tilbudt et medlemskab af Södra via et dansk andelsselskab med navnet Skovejernes Udviklingsselskab (SEUS). SEUS repræsenteres i Södras forvaltningsråd på linie med 31 sydsvenske skovbrugsområder.
  • Danske skovejere får mulighed for at sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer og herunder blive medejere af Södras træindustrier. Det er første gang Södra inviterer ikke-svenske skovejere ind som medejere og råtræ-leverandører på medlemsvilkår.
  • Tilbuddet til de danske skovejere træder i kraft 1. januar 2009. Tilbuddet gælder skovejere der har meldt sig ind i SEUS som stiftes og åbner for tilmelding senere i efteråret 2008.

I praksis vil Södra først og fremmest tilbyde at købe udtyndingstræ fra danske nåleskove. Dansk Skovforening anser det for et stort fremskridt at danske skovejere nu kan tilbydes en sikker og attraktiv afsætning for dette produkt – og blive medejere af en forarbejdningsindustri med stor betydning for afsætningen af dansk træ.

Skovforeningens mission er at fremme danske skov- og naturejeres viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen. Det er også begrundelsen for aftalen med Södra: Vi tror at dette nye tilbud vil være attraktivt for Danmarks skovejere.

Aftalen kommer ikke til at påvirke Skovforeningens uafhængighed og politiske arbejde i Danmark og Europa.