Aktuel status for typograf-situationen juni 2008

Det varme og tørre forår har givet typograferne usædvanligt gode udviklingsforhold. Det betyder, at der er en høj risiko for, at stående træer bliver angrebet i forbindelse med barkbillens sværmning i juli.

Det varme og tørre forår har givet typograferne usædvanligt gode udviklingsforhold. Det betyder, at der er en høj risiko for, at stående træer bliver angrebet i forbindelse med barkbillens sværmning i juli. Kan man lokalisere og fjerne de døde træer, hvor typograferne yngler, inden juli, vil man effektivt kunne begrænse risikoen for nye angreb.

Angreb på stående skov

Barkbillen typograf lever på rødgran og optræder normalt kun som sekundært skadedyr. Det betyder, at den kun yngler i døde eller døende træer. Men typografen har en særdeles veludviklet evne til at opformere sig i de fældede træer og derefter angribe den stående skov. Især hvis skoven er tørke-stresset.

Den situation oplevede vi i maj, hvor typografens forårssværmning fandt sted. På de letteste jorde – og hvor typograferne blev provokeret af feromon – forekom der således angreb på stående træer, som var blevet svækket af forårstørken.

Høj risiko for angreb i juli

Risikoen for omfattende angreb på stående træer i forbindelse med den næste typografgenerations sværmning i juli vurderes som følge af det tørre forår som høj.

Får vi en ny periode med tørke og varme, vil risikoen kunne udvikle sig til meget høj. Selv med den mængde nedbør, der er kommet i den seneste uge, er der stadig en forhøjet risiko på grund af de gunstige vilkår den første generation af typografer har haft for opformering.

Fjern angrebne hugster

Lige nu sidder hele typografpopulationen i barken på de angrebne træer. Har man mulighed for at lokalisere og fjerne de angrebne træer inden den nye generation kommer frem i løbet af juli, vil man effektivt kunne begrænse risikoen for nye angreb på både levende og fældede træer henover sommeren.

Alternativt kan saneringshugster af angrebne træer finde sted efter sommerflyvningen og frem til udtrækket til overvintring i skovbunden begynder i starten af september. På dette tidspunkt må man blot påregne, at det kan dreje sig om et større antal træer, der er angrebet.

Kan slå træer ihjel

Hvis tætheden af typografer er tilstrækkelig stor, kan de slå helt friske træer ihjel ved at afbryde vandforsyningen. Træerne vil forsvare sig mod angrebene ved at udskille harpiks, men hvis mange typografer borer sig ind i ét træ på samme tid, er det muligt, at træets harpiksforsvar ikke er i stand til at afvise angrebet.

Den nødvendige tæthed af typografer, der skal til for at dræbe en helt frisk rødgran, er imidlertid så stor, at der vil opstår konkurrence mellem typograflaverne om føden. Resultatet bliver, at der produceres færre biller, end der skulle til for at dræbe træet. Er træet samtidig tørke-svækket kan det dog blive slået ihjel af angrebet alligevel.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Hans Peter Ravn, tlf. 3533 1663 / 4043 1863, hpr@life.ku.dk.