Alarm: Asiatisk citrustræbuk i Danmark

Plantedirektoratet bekræfter fundet af en asiatisk citrustræbuk i en have i Odense i pinsen - og at der i 2010 blev observeret en asiatisk citrustræbuk i en anden del af Odense. Træbukken kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark.

Plantedirektoratet har bekræftet at det er en asiatisk citrustræbuk der er fundet i en have i Odense i pinsen. Træbukken er en bille der kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark, og både Skovforeningen og Plantedirektoratet er meget bekymrede over fundet.

Asiatisk citrustræbuk, foto Plantedirektoratet.

Der er fundet én træbuk i haven, og derudover er der fundet 2 udgangshuller efter træbukken i to nyplantede træer af løn-slægten (Acer) i haven. Planterne stammer ikke fra et større importeret parti planter, men er hjemkøbt fra udlandet særskilt. Planterne er nu destruerede, og Plantedirektoratet har indledt en intensiv overvågning i området.

Situationen er blevet endnu mere alvorlig efter at det viser sig at en borger i 2010 i Odense SV også observerede en træbuk. Borgeren tog et billede af den og sendte billedet til Plantedirektoratet efter presseomtalen af det nye fund i pinsen. Plantedirektoratet bekræfter at det også var en asiatisk citrustræbuk der optrådte på billedet fra 2010.

Da træbukken har en meget begrænset aktionsradius, måske 100 meter, er denne nye oplysning yderligere stærkt bekymrende.

Plantedirektoratet har foruden en intensiv kontrol på findestederne i går, hvor der ikke blev fundet nye træbukke, igangsat et større opsporingsarbejde med henblik på at få identificeret oprindelsen af de angrebne træer.

Alle skovejere bør være opmærksomme

Skovforeningen beder alle skovejere være opmærksomme på eventuelle symptomer på tilstedeværelsen af den asiatiske citrustræbuk. Ved mistanke skal Plantedirektoratet kontaktes på telefon 45 26 36 00.

Læs Landbrugsstyrelsens faktaark: Hold øje med Asiatisk citrustræbuk (Anoplophora chinensis) (PDF-fil).

Skovforeningen har både i Udvalget for Planter og Plantesundhed og under revisionerne af EU’s plantesundhedsdirektiv givet udtryk for at myndighederne skal tillægges alle nødvendige beføjelser for at minimere indførelsen af planteskadegørere, herunder den asiatiske citrustræbuk.

På grund af den øgede globale samhandel og klimaforandringer kan stadig flere skadegørere true Danmarks træer og skove.