Alarm: Gråt egern fundet i Fredericia

Skovforeningen har netop fået oplysning fra en borger i Fredericia om at han siden oktober har set et gråt egern i sin have.

Det grå egern stammer fra Amerika og er oprindelig indført som kæledyr til England. Det har siden spredt sig over næsten alle dele af De britiske Øer.

Det grå egern kan blive et alvorligt skadedyr i skove, haver, dyrkede afgrøder og i huse: Det gnaver træers i bark, så grene eller hele kronen af træet brækker af. Det kan gå løs på dyrkede afgrøder, frugtplantager, haveplanter, foderbrætter mv. Det kan gå ind på lofter hvor det skader stråtag og tagdækninger. Det kan gnave i elkabler og telefonledninger og derved forårsage brand.

Det grå egern vil med tiden udkonkurrere det røde egern. Dels fordi det grå egern stjæler føde fra det røde egern, dels fordi det røde egern angribes af en virus der spredes af det grå egern (som ikke selv bliver ramt).

Det grå egern er en del større end det røde egern og har ikke hårduske på ørerne. Dette foto er taget af borgeren i Fredericia af det egern som han har haft boende siden efteråret 2009.

Det grå egern er væsentlig større end det røde egern, og det har små afrundede ører uden den hårdusk som findes på det røde egern. (Bemærk at på Fyn og i Østjylland findes der en sort form af det røde egern, som altså har hårduske på ørerne). Det grå egern bruger meget tid på jorden og er ikke så sky over for mennesker som det røde egern.

Det grå egern fra Fredericia har formentlig været indført som kæledyr eller har været anvendt i en dyrepark. Herfra er det formentlig sluppet ud i naturen ved en fejl eller udsat med vilje. Men dyret bør fjernes fra den danske natur inden det er i stand til at formere sig.

Haveejeren i Fredericia havde set egernet siden oktober. I starten fredede han det ”søde egern” i den tro at der var tale om det hjemmehørende røde egern. Han blev imidlertid opmærksom på at dyret er en invasiv, skadelig art ved at søge på internettet hvor han stødte på to artikler fra månedsbladet Skoven 2/06.

For nylig er dyret begyndt at rumstere på loftet. Han har kun set det ene dyr, men det er meget aktivt med at kalde på en mage, og et af dets fødedepoter har trukket rotter til. Hans konklusion er nu: ”Det skal hurtigst ud!”

Skovforeningen ser egernet som en trussel mod de danske skove og har allerede i 2006 opfordret til forbud mod indførsel og dyrehold af det grå egern.