Alle statens skove er nu certificeret

Alle 19 statsskovdistrikter i Danmark er nu blevet certificeret efter både PEFC- og FSC-ordningerne.

Miljøministereiet har i dag udsendt en pressemeddelelse om at alle statens skove, det vil sige samtlige 19 statsskovdistrikter, nu er blevet certificeret efter de to førende ordninger PEFC og FSC.

Miljøminister Connie Hedegaard udtaler:
Som forbrugere kan vi alle gøre en forskel – også når vi køber træprodukter. Og certificeringen giver os bedre muligheder for at vide, at det træ vi køber, er ordentligt produceret. Derfor vil jeg gerne understøtte brugen af certificeringsordninger i det danske skovbrug. Og derfor har jeg ladet statsskovene certificere. Når vi ønsker, at tropisk træ fra udviklingslandene skal være certificeret, må vi også selv gå foran.

Miljøministeren glæder sig over at skovene opfylder certificeringsordningernes krav:

Det glæder mig, at statsskovene i hele landet lever op til kravene. Og jeg håber, at flere private skovejere vil blive inspireret til at følge efter. Jeg tror, at certificeringen af statsskovene kan medvirke til, at der opstår et større marked for certificeret træ, som det private skovbrug også kan få gavn af.