Analyse af herlighedsværdier i skovrejsning

Skovbrugsforsker Christian Nørgaard Nielsen er på vej med en håndbogen "Natur- og herlighedsværdier ved skovrejsning". Detaljeret beskrivelse af herlighedsværdierne ved 15 konkrete skovrejsninger er allerede nu offentliggjort.

Projekt ledet af skovbrugsforsker Christian Nørgaard Nielsen har til formål at lave en ny håndbog: “Natur- og herlighedsværdier ved skovrejsning”.

Håndbogen skal behandle de aspekter af skovrejsning, som ikke har at gøre med vedproduktion, dvs. vildtpleje og jagtmuligheder, eksistens af vådområder, biodiversitet, fortidsminder, strukturdiversitet og landskabelig skønhed m.v.

Christian Nørgaard Nielsen har besøgt 15 skovejendomme for at analysere herlighedsværdier i forbindelse med skovrejsning. Materialet fra analysen skal anvendes som eksempler i den nye håndbog.

Detaljeret beskrivelse af de 15 ejendomme er allerede nu offentliggjort og kan være til inspiration for alle der overvejer skovrejsning.