Anmeldelse af stormfald til forsikring

Hvis du har haft stormfald og har en basisforsikring, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Så kan du senere søge tilskud til oprydning og gentilplantning - senest 15. september.

Hvis du har haft stormfald og hvis du har en basisforsikring for stormfald, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Er din skov forsikret gennem Gartnernes Forsikring/Aon sendes anmeldelsen til AON:

Aon Denmark A/S
Strandgade 4C
1401 København K
copenhagen@aon.dk
Telefon 3269 7000
Fax 3269 7001

Anmeldelsesskemaet med en kort vejledning til udfyldelsen kan downloades fra Stormrådets hjemmeside eller fås ved henvendelse til Skovforeningen.

Vær opmærksom på arealopgørelsens nøjagtighedskrav: Der kan ikke efterfølgende søges tilskud til et areal der overstiger det anmeldte areal med mere end højst 1 ha og højst 20%.

Du skal senere indsende ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning. Fristen for denne ansøgning er 15. september 2014.
De nærmere regler for tilskudsansøgningen og dens indhold er under udarbejdelse og forventes klar i løbet af marts.