Anmeldelse af stormfald

Det er vigtigt at samtlige ejendomsnumre for stormfaldsramte arealer påføres i anmeldelsesskemaet. Oprydning må gerne påbegyndes inden man har anmeldt skaden.

Ved anmeldelse af stormfald skal samtlige ejendomsnumre for stormfaldsramte arealer påføres i anmeldelsesskemaet T1.

Vær opmærksom på at efter kommunalreformen i 2007 kan ejendomsnummerets 3 første cifre (kommunekoden) være ændret. Det er det nye ejendomsnummer der skal påføres anmeldelsen af dette stormfald. Det kan derfor afvige fra det ejendomsnummer der oprindeligt blev anført i begæringen om basisforsikring.

Ovenstående er vigtigt fordi kun de ejendomme der i anmeldelsen er påført et ejendomsnummer, vil blive luftfotograferet. Luftfotografierne bliver tilgængelige inden indsendelsen af T2-skemaet og vil ligge til grund for Naturstyrelsens efterfølgende tilskudsadministration.

Man må gerne påbegynde oprydningen af stormfaldet før man har anmeldt skaden eller søgt om tilskud hertil. Det fremgår af bekendtgørelsen om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald.