Anmeldepligt for fund af særlige planteskadegørere

Fra 1. januar 2017 er der indført en anmeldepligt ved fund af karantæneskadegørere. Pligten gælder for alle borgere og virksomheder.

Fra 1. januar 2017 er der som noget nyt indført en anmeldepligt ved fund af de såkaldte karantæneskadegørere. Pligten gælder for alle.

Karantæneskadegørere er de ca. 250 farligste planteskadegørere, som EU forsøger at forhindre etablerer sig i EU.

Med en øgede samhandel i hele verden øges risikoen for, at der introduceres planteskadegørere i EU, som kan forvolde stor skade økonomisk såvel som naturmæssigt, især fordi der ikke findes naturlige fjender mod disse.

Indsatsen mod truslen for vores plantesundhed kan således vanskeligt overvurderes, og myndighederne gør et stort og dygtigt arbejde på et meget vanskeligt område. Alligevel er det vigtigt, at alle øjne er åbne og hjælper myndighederne, når der opdages noget mistænkeligt.