Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg

Skovpolitisk Udvalg har nu afholdt 5 møder. Det er en betydelig og svær opgave for Skovforeningen at få de økonomiske rammevilkår sat højt på dagsordenen som anbefalinger fra udvalget. Men det er afgørende at det lykkes.

Skovpolitisk Udvalg har nu afholdt 5 møder. Udvalget er meget bredt sammensat med et tilsvarende bredt kommissorium (se nyheden 1. juni 2010).

Udvalgets arbejde er foreløbigt koncentreret inden for 5 områder:

  • Økonomi og planlægning
  • Klima, energi og produktion af biomasse og træ
  • Natur, biodiversitet og miljøgoder
  • Velfærd, friluftsliv og turisme
  • Skovrejsning

Skovforeningens højeste prioritet er at sikre erhvervets økonomiske rammevilkår og dermed kravene til erhvervets økonomiske bæredygtighed i udvalgsarbejdet. Dette var netop det problemområde der var årsagen til at en tidligere miljøminister lovede Skovforeningen at nedsætte det Skovpolitiske Udvalg.

Vi vil i udvalgsarbejdet have fokus både på skovbrugets skatte- og afgiftsforhold og på mulighederne for at øge indtjening i erhvervet. Det gælder indtjening for de traditionelle skovprodukter, blandt andet gennem etablering af et træbyggeprogram og en biomassehandlingsplan. Og det gælder betaling for mange af de bløde værdier som skovene leverer til samfundet, fx naturværdier, biodiversitet, friluftsliv, CO2-binding og CO2-op­lagring.

Vi arbejder derfor blandt andet for at de bløde ydelser bliver værdisat og ejeren tilsvarende betalt for at producere og udvikle dem.

Det er imidlertid en betydelig og ganske svær opgave for Skovforeningen at få de økonomiske rammevilkår sat højt på dagsordenen som egentlige anbefalinger fra udvalget. Men det er helt afgørende for os at det lykkes.

Skovpolitisk Udvalg skal afgive sin rapport i marts 2011.