Arbejdet med stormfaldsforsikringen fortsætter

Forsikringsselskabet Codan har opsagt de gældende stormfaldsforsikringer. Skovforeningen arbejder videre med på at få tegnet forsikringerne på accptable vilkår og priser.

Forsikringsselskabet Codan har opsagt de gældende stormfaldsforsikringer (såvel basis- som tabsforsirking) med virkning fra 1. september 2006.

Selskabet havde i henhold til loven og bekendtgørelsen kun forpligtet sig til at tegne forsikringerne for en 5-årig periode. Det har ikke været muligt inden udløbet af opsigelsesfristen for forsikringstagerne at få  genforhandlet nye vilkår og priser for en forlængelse.

Dette skyldes stormfaldet i januar 2005.

Skovforeningen og forsikringsmæglerformaet AON arbejder fortsat med både Codan og andre forsikringsselskaber med at få tegnet forsikringerne på accptable vilkår og priser.

Skov- og Naturstyrelsen, Stormrådet og Økonomiministeriet er orienteret om situationen med henblik på en eventuel politisk indsats.

Skovforeningen vil løbende holde forsikringstagerne orienteret om situationen.