Asketoptørre kan påvirke den offentlige vurdering

I en konkret klagesag har et medlem med Skovforeningens hjælp fået ændret sin offentlige vurdering som følge af asketoptørre.

Hvis du har større arealer med ask der lider af asketoptørre, er der måske basis for at få nedsat den offentlige vurdering.

I en konkret klagesag over en offentlig vurdering pr. 1. oktober 2010 fik et medlem af Skovforeningen nedsat både ejendoms- og grundværdien som følge af asketoptørre. Nedsættelsen var i størrelsesordenen 18.500 kr/ha i grundværdi og 37.000 kr/ha i ejendomsværdi for de pågældende arealer.

Asken fandtes både i renbestand og i blandinger med andre træarter, og ovennævnte nedsættelser er omregnet til fladeareal med ask.

Skovforeningen understreger at der er tale om en konkret vurdering. Der kan således ikke på baggrund af denne sag udstedes garantier for at man generelt kan få nedsat vurderingen som følge af asketoptørre.