Bæredygtig biomasse udleder langt mindre CO2 end kul

Biomassedebatten bør bygge på fakta frem for løsrevne tal der danner unødige skræmmebilleder, skriver Dansk Skovforening og Dansk Energi i en debat med Concito. Denne artikel har været bragt på www.altinget.dk som et svar debatindlægget "Bæredygtig biomasse er en begrænset ressource" af Torben Chrintz, Concito.

Resttræ til energiformål har en CO2-udledning, der er markant lavere end afbrænding af kul. Den slags fakta bør biomasse-debatten bygge på frem for løsrevne tal, der danner unødige skræmmebilleder.

Hvis vi vil skære det globale CO2-udslip, er biomasse en uomgængelig energikilde. Det slår en lang række forskere fast, senest professor og ressourceforsker Andre Faaij fra Utrecht Universitet på Altinget.dk. Derfor er det også vigtigt, at debatten om bæredygtig biomasse foregår på et faktuelt grundlag, ikke mindst da mange myter optræder i debatten.

Bæredygtig biomasse udleder mindre

Fakta er, at resttræ har en CO2-udledning, der er markant lavere end afbrænding af kul. Ikke at CO2-udledningen er 13 gange højere end ved afbrænding af kul, som man kan risikere at forstå indlægget fra videnchef i Concito, Torben Chrintz, den 29. oktober.

Han tager udgangspunkt i et eksempel fra det britiske klimaministeriums foreløbige beregninger af såkaldte fortrængninger, der tager udgangspunkt i, at et forbrug af træ fortrænger et andet forbrug af træ.

Eksemplet forudsætter, at man har en konstant mængde træ, og at man står i en situation, hvor man skal vælge mellem at bruge resttræet til enten en spånplade eller energi. Endvidere er det valgte taleksempel et worst-case-scenarie.

Kort sagt er det et løsrevet tal fra en hypotetisk ekstrem-situation og har ikke noget med virkeligheden at gøre.

Lad os i stedet se på virkeligheden og fakta:

Trods stigende oliepriser er der ingen væsentlig stigning i prisen på træ til energi i Danmark. Det er derfor en udokumenteret påstand, at forsyningen allerede er presset.

Øget produktion af træ

Det er muligt at øge produktionen af træ ad i hvert fald to veje: Dels ved at øge udbyttet af træproduktion på eksisterende areal og dels ved at øge skovarealet. I store skovnationer som USA, Canada og Sverige er skovvolumen vokset, samtidig med at man har øget sin produktion af træprodukter.

Endvidere slår KU-forsker Niels Heding fast i Politiken den 28. oktober, at det er muligt at øge udbyttet af træproduktion og dermed træ til energiformål på eksisterende arealer yderligere. Og det endda uden at biodiversiteten skades, hvilket bakkes op af flere både danske og internationale studier.

Desuden fremmer yngre træ tilvæksten af skov, og unge træer har et større CO2-optag end ældre træer. Det er også værd at nævne, at prisen på højkvalitetstræ er dobbelt så høj som prisen på træ til energiformål. Derfor er der ingen incitamenter for skovejere til at sælge højkvalitetstræ til energiformål – det er kun resttræ, der er interessant i den sammenhæng.

Det er ligeledes vigtigt at slå fast, at der er stor forskel på fossile brændslers CO2-cyklus sammenlignet med biomasses CO2-cyklus. CO2-udledninger fra fossile brændsler bliver først optaget igen efter flere millioner år. I stedet bør vi udnytte, at bæredygtigt drevet skov langt hurtigere kan genoptage CO2 fra atmosfæren. Når det gælder affaldstræ fra bæredygtig drevet skov, kan den tid være helt ned til fra nul til tre år.

Vi er varme fortalere for at have en debat om, hvordan vi sikrer, at afbrænding af træ leverer reelle CO2-reduktioner. Vi vil også gerne være med til at sikre, det sker bæredygtigt og uden at lægge klodens ressourcer til last. Endelig er det vigtigt, at understrege, at vi ser biomasse som blot én af de mange forskellige strenge at spille på i den grønne omstilling af vores energisystem.

Alt i alt bakker vi derfor fuldt ud op om den analyse, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i øjeblikket laver for netop at undersøge potentialet for bæredygtig biomasse. Derfor skal vi have en konstruktiv debat, der bygger på fakta – det vil sætte os i stand til bedre at udnytte mulighederne for at opnå et lavere CO2-udslip.