Bæredygtighedskrav til biomasse til energi er trådt i kraft

Opkøberne af biomasse til energiforsyningen skal nu til at opfylde de nye krav til bæredygtighed, og du kan som producent forvente øgede dokumentationskrav.

De nye bæredygtighedskrav til skovbiomasse til energiformål trådte i kraft i går den 30. juni 2021. Med de nye krav udgår den frivillige brancheaftale om bæredygtig biomasse.

Energistyrelsen har implementeret nye bæredygtighedskrav til biomasse med udgangspunkt i EU’s direktiv for vedvarende energi og de yderligere danske krav af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om lovkrav til træbiomasse. Direktivet indeholder krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til el og varme.

Det er muligt at finde kravene i en Bekendtgørelse og en HåndbogsbekendtgørelseEnergistyrelsens hjemmeside. På Energistyrelsens hjemmesiden kan du desuden finde en video, der præsenterer kravene, og relevant vejledning om, hvordan kravene opfyldes. 

Dokumentationskravet ligger hos energiproducenterne

Det er energiproducenten, der skal dokumentere kravene. De kan dermed også vælge hvilken form for dokumentation de ønsker fra producenten. Det er derfor en god ide at få afklaret med din opkøber hvilke dokumentationskrav de forventer at stille til fremtidige leverancer.

Overgangsordning for 2021

I indberetningen for 2021 kan energiproducenterne angive den mængde biomasse, der var indkøbt eller var indgået købsaftale om inden 30. juni 2021. Denne mængde skal ikke dokumenteres yderligere.

Energistyrelsen har for 2021 midlertidigt godkendt nogle ordninger, der kan anvendes som dokumentation, idet EU-Kommissionen endnu ikke har godkendt nogle certificeringsordninger til at kunne dokumentere, at biomassen opfylder VE-direktivets krav.

Det drejer sig om:

  • FSC: FSC 100 % og FSC Mix Credit
  • PEFC: 100 % PEFC Origin og 100 % PEFC Certified
  • SBP: SBP Compliant

Ovennævnte ordninger dækker også kravene til de ekstra danske biodiversitetskrav til biomasse.

I forhold til de ekstra danske klimakrav er det kun FSC og PEFC, der opfylder kravene, hvorfor der vil kræves ekstra dokumentation ud over SBP i forhold til dette krav.