Bedre muligheder for erstatninger ved stormfald

Der er nu etableret en ny tabsforsikring. Skovejerne kan derfor forsikre sig mod værdiforringelse af ødelagt træ, øgede omkostninger til oparbejdning og kapitaltab på grund af afbrudt produktion. Lederen fra Skoven 6, 2018.

Efter orkanen i 1999 blev der etableret en offentlig stormfaldsordning, som gav mulighed for at få tilskud til at plante mere varierede, robuste – og dermed dyrere – kulturer, end skovloven kræver.

I 2001 etablerede Dansk Skovforening en tabsforsikring i forbindelse med stormfald. En forsikring, der yder ejeren erstatning for de økonomiske tab, der er en følge af stormfaldet.

Ved genforhandlingen efter 5 år havde vi lige haft et nyt stormfald i 2005. Det førte til et tilbud med så voldsomme præmiestigninger, at det var helt urealistisk at gentegne forsikringen.

Vi har flere gange forsøgt at få etableret en ny tabsforsikring, men først sidste år lykkedes det at få kontakt med et selskab, der var interesseret.

Vi er derfor glade for endelig efter 12 år igen at kunne tilbyde en tabsforsikring til vores medlemmer.

Bag forsikringen står Lloyds of London, men tilbydes i et samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Blue Oak.

Omfang af erstatning

Forsikringen erstatter:

  • den værdiforringelse, der er på det ødelagte, stormfældede træ,
  • de forøgede omkostninger til oparbejdning, der altid er en følge af stormfald, samt
  • det kapitaltab, der opstår ved den afbrudte produktion og kravet om genplantning.

Ejeren kan ved indsendelse af forsikringsbegæringen fastlægge erstatningsniveauet, som også vil påvirke præmien. Skadesopgørelse i forbindelse med stormfald foretages af forstfolk udpeget af Dansk Skovforening.

Ordningen kan bruges uanset om en ejer gør hel eller delvis brug af det offentlige genplantningstilskud eller ej. De to ordninger er nemlig målrettet forskellige elementer.

Sammen med den nyligt reviderede stormfaldslov, som Folketinget har vedtaget, mener vi, at landets skovejere nu kan stå med en ganske fornuftig skadebegrænsning, når næste stormfald rammer Danmark.

Skattevilkår ved stormfald stadig urimelige

Det eneste der udestår er fortsat den urimelige beskatning, som skovejerne må tåle i forbindelse med stormfald. Vi har siden bortfaldet af merhugstfradraget gentagne gange forsøgt at rejse problemstillingen omkring den urimelige beskatning overfor skiftende skatteministre.

Efter skovkonferencen på Christiansborg i oktober 2017 virkede det til, at der igen var en forståelse for skovbrugets særlige situation. Men vores forslag til etablering af en skovkontoordning er efter et foretræde for skatteudvalget i april endnu engang blevet afvist af skatteministeren, der mener at virksomhedsordningen er tilstrækkelig.

En skovkontoordning vil dog fortsat have vores opmærksomhed i det politiske arbejde.