Begravelser i skov snart muligt

Folketinget har besluttet at det skal være muligt at lave gravpladser i danske skove. En ny lov kommer i løbet af et år. Skovforeningen hilser udviklingen velkommen og vil bidrage til en god debat om den konkrete udformning af gravpladser i skov.

Et stort flertal i Folketinget besluttede tirsdag 29. maj at det skal være muligt at lave gravpladser i danske skove. Forslaget var stillet af Socialdemokraterne, Radikale, SF og Enhedslisten – og det blev støttet af Venstre og Konservative.

Især støtten fra Venstre var overraskende da både kirkeminister Bertel Haarder og kirkeordfører Birthe Rønn Hornbech tidligere har udtalt sig skeptisk overfor tanken om begravelser i skov. Men deres skepsis var væk da beslutningsforslaget kom op i Folketingssalen.

Inden for det næste år kommer så en lov med de konkrete betingelser for gravpladserne. Det står dog allerede nu klart at:

  • Der bliver muligt at grave urner ned i danske skove. Men ikke hele kister.
  • Der er ment som et alternativ til de eksisterende muligheder: Begravelser på kirkegårde og at få spredt asken over hav. Skovgravpladser skal være for alle, uanset tro og kultur.
  • Nu skal politikerne forhandle nærmere om regler for afmærkning af gravpladserne og for hvad en skov med urner i må bruges til i øvrigt.
  • Statsskovene i Danmark ønsker ikke at tilbyde denne ydelse til befolkningen. Det vil således blive overladt til private og kommunale skove at tilbyde gravpladser i skov.

Dansk Skovforening er tilfreds med at denne mulighed nu bliver åbnet. Vi kan allerede nu mærke efterspørgsel på gravpladser i skov, og vi tror at efterspørgslen vil vokse yderligere de næste mange år.

Vi vil under det kommende lovarbejde bidrage til debatten med eksempler fra Danmark og udlandet på gode måder at udforme gravpladser i skov.

Læs også lederen fra Skoven, februar 2006: I døden er danskerne ikke frie.