Beskatning og urørt skov

Har du fået tilsagn om betaling til urørt skov eller efterladelse af enkelttræer til død og henfald, skal du være opmærksom på, at der er andre regler for beskatning, end hvis det er almindeligt tilskud.

Betaling for udlæg af urørt skov eller efterladelse af træer til naturlig død og henfald betragtes som betaling for en delafståelse fra ejendommen. Betaling sidestilles derfor med salgssummer og ikke et tilskud, og får derfor betydning for den måde, du skal beskattes.

Vi har lavet et notat, der fortæller, hvordan du som skovejer bør forholde dig. Medlemmer kan finde notatet på medlemsdelen her på hjemmesiden under medlemsrådgivning (kræver login).