Besøg Valdemarskilde onsdag 25. maj med Skovforeningen

Skovforeningens store ekskursion går i år til Valdemarskilde ved Slagelse. Temaet er muligheder for bedre økonomi i skovdriften - gennem fx urørt skov, grandis, rødeg, energitræ og/eller brugerbetaling for organiseret friluftsliv? Alle er velkomne.

Skovforeningens ekskursion går i 2016 til Valdemarskilde Skovdistrikt lige øst for Slagelse. Et typisk østdansk skovdistrikt med stor andel af løvtræ og varierende vækstforhold. Skoven ligger lige op til Slagelse by, og der er en del aktiviteter fra friluftsliv mv. i den vestlige del af skoven.

Skal denne bøg fra 1869 udlægges til urørt skov mod betaling?

Eller skal man satse på grandis?

Tema: Muligheder for bedre økonomi i skovdriften.

Blandt emnerne på ekskursionen er:

  • Økonomi ved skovdrift på østdanske skovdistrikter.
  • Skal vi udlægge de gamle bøgebevoksninger til urørt skov mod støtte fra staten? I givet fald under hvilke betingelser?
  • Er der dyrkningssikre nåletræarter med højere produktion af volumen end rødgran? Dyrkning af grandis: økonomi, kulturmetode, tilvækst.
  • Rødgran – ekstensive kulturer, økonomi. Hvad betyder stort flisudtag for den samlede hugst? Udtag af næringsstoffer ved flisning.
  • Er der dyrkningssikre løvtræarter med højere produktion af volumen end bøg? Dyrkning af rødeg: økonomi, kulturmetode, tilvækst, afsætning.
  • Aftale om brug af skoven med mountainbikere, orienteringsløbere og andre brugergrupper. Er der accept af brugerbetalingen, har det betydning for skovens økonomi?

Vært og dirigent

Ekskursionens vært og leder er skovejer Michael Neergaard, Valdemarskilde.
Dirigenten er skovrider Esben Møller Madsen, Skåneskogens Utvecklings AB.

Tidspunkt

Onsdag den 25. maj 2016. kl. 12-17.

Mødested

Tilkørsel: Vælg motorvejens afkørsel 39, Slagelse Syd.

Herefter vej 22 mod Næstved. Efter 4 km drej til venstre i Rosted, og kør efter Rosted Skovvej 21, 4200 Slagelse. Fra denne ejendom er opsat skilte som fører ind i skoven.

Parkér i højre side af skovvejen.

Praktisk

Vælg praktisk fodtøj og tøj efter vejret.

Ekskursionen indledes i en bøgebevoksning, men resten af turen foregår på skovvej.

Der vandres en rute på i alt 2½-3 km.

Der er mulighed for transport i turvogn. Hvis dette ønskes, så oplys det venligst ved tilmeldingen.

Pris

Medlemmer af Dansk Skovforening: 500 kr. inklusive frokost, vand, frugt samt øl, vand og kage ved afslutningen.

Andre: 800 kr.
Studerende 320 kr.

Alle beløb er inklusive moms.

Tilmelding

Til Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk. Oplys navn, adresse, e-mail, antal deltagere og eventuelt medlemsnummer af Skovforeningen.

Tilmeldingsfrist onsdag d. 11. maj 2016.