Betaling for naturmæssigt særlig værdifulde skove

Ejere af naturmæssigt særlig værdifulde skove kan nu få tilskud til beskyttelse af naturværdierne - i første omgang uden for Natura 2000-områderne. Tilskuddet gives som udgangspunkt til ekstensiv skovdrift, stævningsdrift, græsningsdrift og urørt skov.

Skov- og Naturstyrelsen har netop udbudt en ny tilskudsmulighed inden for bæredygtig skovdrift.

Det drejer sig om tilskud til beskyttelse af naturmæssigt særlig værdifulde skove i henhold til skovlovens § 25. I første omgang kan tilskudsmuligheden kun udnyttes uden for Natura 2000-områderne.

Der ydes tilskud til 4 typer af såkaldt basisbeskyttelse:

  • Ekstensiv skovdrift
  • Stævningsdrift
  • Græsningsdrift
  • Urørt skov

De 2 første tilskudsmuligheder kan kombineres med forskellige tilvalg:

  • Rydning af opvækst og uønskede træer (dog kun i forbindelse med tilskud til ekstensiv skovdrift)
  • Bevaring af 3-5 hjemmehørende træer pr. ha
  • Særlig indsats. De kan være tale om ændret hydrologi, særlig indsats til tilgodeseelse af særlige arter o.l.

Administrationen af tilskudsordningerne varetages af 6 af Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder.

Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside oplyser hvilken enhed man skal henvende sig til, og man kan også finde vejledningen til tilskudsordningen samt ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er 1. september.