Betalingsordninger til skov er stadig forsinket

Landbrugsstyrelsen kæmper stadig med IT-problemer. De sidste tilsagn til skovrejsning 2019 sidder fast og udbetaling og tilsagnsgivning til skov med biodiversitetsformål 2019 lider også af en gordisk knude.

Dansk Skovforening holder stadig månedlige opsamlingsmøder med Landbrugsstyrelsen i forhold til de store forsinkelser på såvel tilsagn som udbetalinger på betalingsordningerne til privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål. Seneste status er kort beskrevet her.

13 ansøgere mangler stadig deres tilsagn til privat skovrejsning

Tilsagn til privat skovrejsning har været længe undervejs, og det fremgår af Landbrugsstyrelsens hjemmeside, at der stadig mangler at blive udsendt 13 tilsagn. Der er for de resterende sager udfordringer i forhold til IT-fejl. Landbrugsstyrelsen arbejder på at løse dette så hurtigt som muligt. De har lovet at tage personlig kontakt til de ansøgere, som stadig mangler tilsagn, hvis de ikke får de løst først i næste uge.

Udbetalinger på skovrejsning har været nedprioriteret til fordel for tilsagn, og Landbrugsstyrelsen melder, at der stadig mangler at blive udbetalt til 332 tilskudssager.

Ansøgningsrunden 2020 for skov med biodiversitetsformål er nu i gang uden at ansøgningerne fra 2019 er færdigbehandlet

Der har været en del problemer med at behandle ansøgningerne til skov med biodiversitetsformål, og mange venter stadig på svar. Den nye ansøgningsrunde for 2020 er netop åbnet.

Landbrugsstyrelsen tilkendegav, at der kun vil være få yderligere sager, som får tilsagn i den nuværende runde, henset til puljens størrelse. De forventer at behandlingen af afslag ville ske fra medio maj med afklaring inden juli. Landbrugsstyrelsen lovede at undersøge om det var muligt at ansøge på ny på baggrund af en tidligere ansøgning. Vi spurgte ind til muligheden for, at man kan forhåndstilkendegive hvem der får afslag. Landbrugsstyrelsen vil undersøge dette. Det er relevant, så folk har mulighed for at søge i dette års pulje, hvis de har fået afslag sidste år med begrundelse i manglende bevilling.

Vi blev opfordret til at forberede branchen på at søge igen.

Vi er stadig utilfredse med den lange sagsbehandlingstid, og holder fast i presset på Landbrugsstyrelsen, selv om det virker som små skridt af gangen.