Biodiversitetsauktion tegner til at blive en succes

Idérige og kreative skovejere har indsendt bud til Dansk Skovforening og Københavns Universitets test af ny betalingsmodel for økosystemtjenester fra skove i EU projekt.

Som en del af et større EU-projekt tester Dansk Skovforening i øjeblikket sammen med Københavns Universitet en ny betalingsmodel for biodiversitetsydelser i skov.

Som led i processen har skovejere i en periode haft mulighed for at indsende deres ide til biodiversitetsbeskyttelsestiltag i deres skov og afgive et bud på prisen for at foretage tiltaget.

Herigennem har vi nu, som vi havde håbet, modtaget en del meget forskellige auktionsbud – tak for det!

Vi har fået bud ind for omkring 3 gange den pulje vi kan uddele. Det giver et godt test af betalingsmodellen, for at afprøve den praktiske prioritering af forslagene ud fra de elementer som hvert forslag rummer.

Vi glæder os til at komme med tilbagemeldinger til alle deltagende skovejere snarest muligt og til at fortælle mere om det endelige resultat af processen når det foreligger.