Biodiversitetsforskere leverer fagligt fejlskud

Dansk Skovforening har været i dialog biodiversitetsforskere om fejlagtig fremstilling af vores arbejde og argumentation.

Videnskabelig konsensus er helt essentiel for beslutningstagere, når der skal vedtages politiske handleplaner. Konsensus kan opnås blandt andet når forskningsbaseret viden deles i tidsskrifter eller præsenteres på konferencer og konsensus kan skifte når ny forskning fremlægges.

Konsensus fremmes derimod ikke ved at præsentere fejlagtige fremstillinger og forkerte kildehenvisninger i forhastede artikler.

En række biodiversitetsforskere præsenterede i weekenden på Videnskab.dk en artikel med overskriften: ”Vi brænder de træer, der skulle hente CO2 ud af atmosfæren”. Artiklen falder desværre bevist eller ubevist i sidstnævnte kategori.

Fordrejer Dansk Skovforenings budskaber

I artiklen fordrejes samtidig Dansk Skovforenings budskaber fra vores kampagne Skov for Klima.

Vi har derfor været i dialog med artiklens forfattere og har fået dem til at ændre den mest iøjnefaldende faktuelle fejl i den oprindelige artikel, hvor de mistolker en graf fra vores fakta-ark: ”Aktiv skovdrift eller urørt skov – hvad gavner klimaet mest?”. Vi har ligeledes påpeget yderligere indholdsmæssige fejl.

Det er ikke første gang, at vi oplever misinformation om træets klimafordele og mest af alt kan det fremstå som en skræmmekampagne mod at anvende træ til energi.

Vi vil gennem direkte dialog arbejde konstruktivt videre for at imødegå lignende forkerte fremstillinger af vores hensigter, formål og argumentation omkring anvendelsen af træ til energi og skovenes klimapåvirkning i fremtiden.