Biologisk affald skal gøre dansk økonomi grønnere

Regeringen nedsatte i 2013 et bioøkonomipanel for at gøre Danmark førende på området. Skovforeningen deltager i panelet som i dag har udsendt sin første udtalelse.

Vi skal blive langt bedre til at udnytte landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og teknologier. For der er milliarder af kroner og tusindvis af arbejdspladser på spil, hvis det lykkedes at omdanne halm, græs og slagteriaffald til eksempelvis flybrændstof, plastik og biogas.

Med den begrundelse nedsatte regeringen sidste efterår et nationalt bioøkonomipanel hvor kræfterne med viden om bioøkonomi samles for at sikre Danmark en plads i bioøkonomiens førerfelt.

Skovforeningen har en plads i panelet.

Bioøkonomipanelet første udtalelse

I dag har Det Nationale Bioøkonomipanel offentliggjort deres første fælles udtalelse – om hvor bredt bioøkonomien favner, om Danmarks gode forudsætninger for at udnytte bioøkonomiens muligheder, om barrierer og med bud på hvordan Danmark kommer videre med at udvikle bioøkonomien.

Budskaberne kan også læses i en kortere version i det fakta-ark som panelet har udgivet.

Regeltjek skal fremme bioøkonomien

Som reaktion på udtalelsen vil fødevareminister Dan Jørgensen nu sætte et regeltjek i gang.

Vi kan se at der er regler der bremser udviklingen af bioøkonomi i Danmark, og det er naturligvis ikke meningen. Derfor vil jeg nu se på om vi kan gøre noget af lovgivningen lidt smidigere så det bliver lettere at komme i gang,

…udtaler Dan Jørgensen i den pressemeddelelse som er udsendt i forbindelsen med offentliggørelsen udtalelsen.

Bioøkonomiens bæredygtighed

Det er vigtigt for Skovforeningen at brugen af naturressourcerne fremmes og at myter om produktion på bekostning af fx biodiversitet bliver aflivet. Både i den brede offentlighed og i bioøkonomipanelet er der debat om betydningen af bioøkonomiens bæredygtighed. Bioøkonomien har store muligheder for at gøre den produktion vi kender i dag mere bæredygtig ved bedre udnyttelse af restprodukter og affald og ved at erstatte fossilt baserede produkter.

Alligevel har bioøkonomien et blandet omdømme i samfundet. Der er udbredt bekymring for om man både kan brødføde verdens befolkning, hindre at naturskov fældes og bruge markant mere biomasse.

I dansk sammenhæng har +10 mio. tons planen og Københavns Universitets rapport om øget skovproduktivitet vist at der på det eksisterende dyrkningsareal bæredygtigt kan produceres meget mere biomasse end i dag.

Skovforeningen anerkender at bioøkonomien er omgærdet af bekymring og at der alene på det grundlag er behov for at belyse bioøkonomiens bæredygtighed bedre. Det er også en af panelets anbefalinger at arbejdet med bioøkonomiens bæredygtighed opprioriteres samt at der ved indførsel af bæredygtighedskriterier bør gælde de samme krav for en given type biomasse, uanset slutanvendelsen. Bæredygtighed er samtidig næste emne som panelet skal arbejde med.